Aarhus Kommune

Digitale byportaler

Aarhus har fået digitale byportaler

Med installationen af i alt otte digitale byportaler, tog Aarhus Kommune i sommeren 2011 det sidste skridt mod en digitalisering af skiltningen i det aarhusianske byrum.

De otte byportaler er placeret ved otte af de mest trafikerede indfaldsveje til Aarhus (Grenåvej, Randersvej, Christian X’s Vej, Edwin Rahrs Vej, Silkeborgvej, Viborgvej, Skanderborgvej og Oddervej) og skal fungere som dynamiske informationsflader med højaktuelt indhold.

Optimering af informationsflow
En af Aarhus Kommunes bevæggrunde for at vælge digitale byportaler har været ønsket om at optimere flowet af informationer på byens skilte, således at kommunikationen til borgerne altid er aktuel.

Derudover opfylder byportalerne ligeledes et ønske om en dynamisk grænseflade mellem kulturlivet og borgerne, idet der på byportalerne kan annonceres for sportsarrangementer, koncerter, kulturelle forestillinger, events, udstillinger m.v.. Ikke alene har kommunen fået en tidssvarende skilteløsning, der opfylder deres ønsker om et optimeret og mere dynamisk informationsflow, de opnår også økonomiske besparelser.

Trafiksikker og iøjnefaldende
En digital byportal er en iøjnefaldende digital skilteløsning, der er bygget omkring en LED skærm. Byportalen er en specialudviklet udendørs løsning, hvis billedkvalitet ikke påvirkes af vejrforhold, end ikke af direkte sollys.

Da en byportal som oftest indgår i et trafikeret byrum, styres lysstyrken på skærmen af en sensor, således at skærmens lysstyrke altid er i overensstemmelse med de eksterne lysforhold og dermed ikke generer trafikanterne.

Relaterede Cases