Guldhornet - Et snoezelhus i verdensklasse

I slutningen af 2009 kunne Landsbyen Sølund - et hjem for udviklingshæmmede mennesker - tage deres nye snoezelhus, Guldhornet, i brug.
Landsbyen Sølund har arbejdet målrettet med at udvikle et snoezelhus, der rummer de rette elementer og opfylder deres vision om et tidssvarende
og innovativt snoezelhus, der er til gavn for brugerne.

Landsbyen Sølund Guldhornet

ProControl - Et brugervenligt styresystemet

ProShop Europe har været teknisk sparringspartner på Guldhornet, samt leveret og installeret skærme, betjeningspaneler, lyd og lys. Derudover har vi sammensat, udviklet og leveret det bagvedliggende styresystem, ProControl.

StyringKontrolrum

I Guldhornet styres alle funktioner via betjeningspaneler, hvilket sikrer en yderst brugervenlig og funktionel styring af snoezelhuset.

ProShop Europe har sammensat og udviklet styresystemet ProControl, der styrer alle funktioner i snoezelhuset. ProControl består af ProControl Client og ProControl Administration. Client er specialudviklet software til betjeningspanelerne, mens Administration er en software, der bruges til at oprette og administrere brugere.

Et betjeningspanel består af en touchskærm med en let forståelig og brugervenlig interface. Via betjeningspanelet kan der tændes og slukkes for elementer, skrues op og ned for lyd og lysstyrke, samt vælges farvetemaer, videoer, musik og lydkulisser.

Til ProControl har vi specialudviklet software, der i kombination med Medialon er hjørnestenene i det styresystem, der ligger bag Guldhornets funktionalitet. ProControl styrer både ProShop Europes egne og andre leverandørers installationer.

Brugerflade

Betjeningspanelerne i Guldhornet er den brugerflade, hvorpå brugerne kan aktivere og styre husets funktioner. Med fokus på brugervenlighed og funktionalitet, har vi designet en bruger¬flade med enkel og let forståelig grafik og kun medtaget direkte relevante elementer. Den enkle grafik kombineret med betjeningspanelets touchskærm skaber en brugerflade, som er nem at bruge og ikke kræver specielle kundskaber at betjene.